MENİNGOKOK AŞILARI

Meningokok Hastalığı (MH) Neisseria meningitidis denilen bir bakterinin yol açtığı, kalıcı sekel veya ölümle sonuçlanabilen ciddi bir sağlık problemidir. Neisseria meningitidisin çeşitli türleri vardır; MH’ dan sorumlu olanlar sıklıkla A, B, C, Y ve W-135’dir.
Dünya yüzeyinde % 10’a varan oranda taşıyıcılık görülür yani bir grup insan bu mikrobu, herhangi bir hastalık belirtisi göstermeksizin boğazlarında veya burunlarında barındırırlar. Nadiren bakteri vücudun savunma mekanizmalarını yener ve menenjit (beyin ve omurilik zarlarının enfeksiyonu) veya septisemi (kan ve birçok organın enfeksiyonu) gibi ciddi hastalıklar oluşturabilir. MH’da uygun tedavi yapılsa bile %8-15 ölüm oranı, sağ kalanların ise%11-19’unda işitme kaybı, beyin hasarı, böbrek hasarı ,nörolojik problemler, uzuv ve ciddi cilt kayıpları bildirilmektedir.
Meningokokal hastalık insandan insana yakın temas (öksürük, öpüşme) veya aynı odada uzun süre kalma ile bulaşır.

Herkes bu mikroptan etkilenebilir ancak özellikle;
*1 yaş altındaki çocuklar(en sık 5-6 ay),
*Ergen ve genç erişkinler(16-23 yaş),
*Bağışıklık sistemini bozan hastalığı olanlar,
*Bulundukları toplumda salgın olanlar risk altındadır.

***İMH AŞI İLE ÖNLENEBİLEN EN CİDDİ HASTALIK OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR.

Türkiye’de 2013 yılından beri A,C,Y ve W-135 türlerine karşı geliştirilen meningokok aşısı (4’lü aşı) uygulanmaktadır. Kasım 2018 itibariyle B türüne karşı geliştirilmiş ve Avrupa ülkelerinin ulusal aşı programlarında uygulanmakta olan meningokok aşısı(MenB) da Sağlık Bakanlığı onayını aldı. Meningokok aşıları bakteri kapsülünden üretilen, canlı olmayan aşılardır ve etkinliklerinin yüksek olması için birden fazla doz halinde uygulanmaları gerekir. Her 2 tip aşı için de uygulanacak doz sayısı ve zamanlaması doktorunuz tarafından belirlenir. Her 2 aşının da yan etkileri genellikle hafiftir ve birkaç gün içinde kendiliğinden geçer.

Aşı yapılanların yaklaşık yarısında rastlanan hafif reaksiyonlar sıklıkla;
*Ateş,
*Aşı yapılan bölgede kızarıklık, şişlik, ağrı,
*Halsizlik, kırgınlık,
*Başağrısı,
*Kas ve eklem ağrısı,
*Bulantı ve kusmadır.

Bir yanıt yazın