KAN B 12 DÜZEYİ NEDEN YÜKSELİR?

Kan B 12 Düzeyi Neden Yükselir?

Kan tetkiklerinde B12 vitamininin yüksek çıkmasının en önemli nedeni yakın dönemde yapılmış olan B12 vitamin enjeksiyonudur. B12 vitamin  takviyelerinin aşırı dozda kullanımı, fazla miktarı idrarla atıldığı için genellikle endişe yaratmaz. Ayrıca et, yumurta ve kabuklu deniz ürünleri gibi hayvansal ürünler fazla miktarda tüketiliyor ise  B12 yüksekliğine neden olabilir. Bununla birlikte, diyet ilişkili yüksek kan B12 düzeyi oldukça nadir izlenir.

Bir kişiye yakın zamanda B12 vitamini enjeksiyonu yapılmamış ise yüksek  B12 vitamin seviyesi aşağıdaki durumlar ile ilişkili olabilir:

Karaciğer Hastalığı; B12’nin hasar görmüş karaciğer hücrelerinden kan dolaşımına salınması nedeniyle

Böbrek hastalığı;

Kan dolaşımında B12 vitaminini taşıyan transkobalamin seviyesinin artması;

İnflamatuvar durumlar; Romatoid artrit, lupus v.b;

Hematolojik kanserler; Akut lösemi, multipl miyelom v.b;

Hematopoetik bozukluklar; Myeloproliferatif hastalıklar, myelodisplastik sendrom, hipereozinofilik sendrom v.b

Bununla birlikte, yukarda bahsi geçen tıbbi durumların çoğu, farklı belirti ve bulgular ile(laboratuvar ve klinik) birlikte ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle, ısrarla yükseklik devam ediyor ise, hikayenin, aile öyküsünün, gerekiyor ise daha ileri düzeyde laboratuvar testlerinin gözden geçirilmesi için bir hematoloji uzmanına başvurulması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın